Privatekonomi · Tankar om livet

Positivt flow

Kanske blir detta ett något flummigt inlägg. Men jag måste tillåta mig själv att reflektera över hur det ofta verkar falla sig som så, att när man satsar, vågar och utsätter sig för risk, så kommer goda ting i gengäld. Ungefär som talesättet en olycka kommer sällan ensam – fast tvärtom (kanske är friskt vågat… Continue reading Positivt flow

Privatekonomi

Dags att lägga om lånen

Under mars månad löper några av våra bundna lån ut och det står oss fritt att byta bank om vi så önskar, utan att betala för kalaset. Lånen togs när vi köpte vår förra bostad och för att vara på den säkra sidan så valde vi att binda lånen till en ränta som var förmånlig… Continue reading Dags att lägga om lånen

Aktiv livsstil · Privatekonomi

Öka inkomsterna, del 2: Använd bostaden

I samband med mitt 100-inläggsjubileum så skrev jag ett inlägg där jag efterfrågade synpunkter för framtida inlägg. Ett sådant önskemål var just inspiration kring hur man kan öka sina inkomster, som komplement till att spara pengar. Det tyckte jag var en rätt bra synpunkt, för det är ju också en punkt som ofta är lite… Continue reading Öka inkomsterna, del 2: Använd bostaden

Allmänt · Privatekonomi

Vinstskatten på bostäder

I dagstidningarna är det ständigt aktuellt att producera analyser av den rådande bostadsbristen som drabbat främst storstadsregionerna i Sverige. I den senaste artikeln jag läste, minns inte exakt men tror att det var DN, refererade man till IMF:s senaste utlåtande om den svenska ekonomin där organisationen också uttalade sig om sagda bostadsbrist. En av åtgärderna… Continue reading Vinstskatten på bostäder

Mina mål · Privatekonomi · Tankar om livet

Resultat – mål 1 läggs till handlingarna!

De 5 målen som jag har formulerat för mig själv under 2015 inleddes med det högst prioriterade målet: Amortera av det sista på ett lån. Som jag tidigare beskrivit  så var det här en rest av ett handpenningslån som vi fick av en närstående i samband med att vi köpte vår nuvarande bostad (vi flyttar… Continue reading Resultat – mål 1 läggs till handlingarna!

Mina mål · Privatekonomi · Tankar om livet

Mål 3: Lägga upp en amorteringsplan

När jag formulerade de mål som jag vill uppnå innan utgången av 2015 så tänkte jag fördjupa mig i vart och ett av de 5 målen i separata inlägg. Nu har turen kommit till mål nummer 3, som handlar om att lägga upp en amorteringsplan för de nya bostadslån som vi kommer att ta i… Continue reading Mål 3: Lägga upp en amorteringsplan

Mina mål · Privatekonomi

Att spara, del 2: Lägga pengar på hög

Vad innebär det egentligen att spara? Hur får man sina pengar att jobba på bästa sätt? Sist så reflekterade jag kring att hitta sina egna mål. Nu tänkte jag gå vidare med den typen av sparande som inte ska konsumeras alls. Nu frågar vi vanliga dödliga oss: är inte pengars primära jobb att omvandlas, bytas,… Continue reading Att spara, del 2: Lägga pengar på hög

Privatekonomi · Tankar om livet

Bostaden mot strömmen

De flesta anhängare av den medvetna nya gröna vågen lovordar trångboddhet och det verkar vara lite trendigt att flytta till mindre. Mindre plats för onödiga saker, mindre tid läggs på att underhålla en stor bostad, mindre yta att städa, mindre kostnader. Jag har nog också nickat och hummat instämmande när dessa frågor kommit på tal. Så… Continue reading Bostaden mot strömmen