Privatekonomi · Tankar om livet

Gemensam hushållsekonomi

En observation som jag och min sambo har gjort är att vårt system när det kommer till hushållsekonomi skiljer sig markant från samtliga bekanta som vi känner till. Jag trodde från början att alla gjorde som vi, men tvärtemot har det visat sig att vi verkar vara undantaget i sammanhanget. Vi har alltså en helt… Continue reading Gemensam hushållsekonomi